Saturday, 28 March 2009

Spoon ~ 2 дуу

Spoon хамтлагийнхаа хоёр дууг оруулъя. Хэмнэл, хөгжмийн зэмсгийн тал дээр бол ярилтгүй. :D Бүх дууных нь хэмнэлүүд таалагддаг.

Ga Ga Ga Ga цомгоос нь "The Underdog" дууг нь мөн Gimme Fiction цомгоос нь "I Turn My Camera On" дууг нь толилуулъя.

Нилээн дуур үеийн дуунууд шүү. :P

Spoon ~ The Underdog (татах/сонсох)

Spoon ~ I Turn My Camera On (татах/сонсох)

No comments:

Post a Comment