Saturday, 7 November 2009

Энэ долоо хоногт....

Энэ ертөнц дээрх өдөр бүр гайхамшигтай. ^^

Louis Armstrong ~ What a wonderful world (download)

1 comment: