Sunday, 23 August 2009

Ambulance LTD ~ Annectode

Ню Ёрк мужийн Спаниш Харлем хотноо байгуулагдсан энэхүү хамтлагийн дуунаас толилуулъя. Ойрын үед толгойноос гарж өгөхгүй байгаа гоё дуу шүү. Уул нь нилээн дээр татаж байсийн. Сонсож үзээрэй. 

Ambulance LTD ~ Annectode (татах/сонсох)

No comments:

Post a Comment